28 Februar
28 Februar

1. Woche

Posted in A-Wurf, Welpen
Annicki (reserviert)
Aila (fix reserviert)
Archibald (fix reserviert)
Akita
Amira (reserviert)
Alaika
Ayla (fix reserviert)

26 Februar
25 Februar
22 Februar
22 Februar

7 Zwerge

Posted in Welpen

GE.IM Welpen einzeln
Annicki (reserviert)

GE.IM Welpen einzeln2
Aila (fix reserviert)

GE.IM Welpen einzeln3
Archibald (fix reserviert)

GE.IM Welpen einzeln4
Akita

GE.IM Welpen einzeln5
Amira (reserviert)

GE.IM Welpen einzeln6
Alaika

GE.IM Welpen einzeln7
Ayla (fix reserviert)

21 Februar
17 Februar
12 Februar